MORE WELSH PLEASE? – Pilot Scheme for Small Local Businesses

Encouraging and facilitating small businesses in Wales to use more Welsh means that the language is seen and heard more in our communities.

Menter Bro Morgannwg, in partnership with Welsh Government, is implementing a new pilot scheme in the Vale to encourage businesses to see the value of bilingualism and help to incorporate Welsh into their businesses. The scheme also provides an opportunity to raise awareness of the importance of the language as something that can be used by customers and increasing natural good will in the community.

The scheme, free to participating businesses, will work with individuals/businesses to prepare a profile to identify requirements and offer practical support and advice on how to introduce or increase provision.

If you, or your business, would like to know more about the scheme or to sign up, please contact Ffion Rhisiart on 029 2068 9888 / ffion@menterbromorgannwg.cymru
www.menterbromorgannwg.cymru

MWY O GYMRAEG OS GWELWCH YN DDA? – Cynllun Peilot i Fusnesau Meicro Lleol

www.menterbromorgannwg.cymru

 Mae annog a hwyluso busnesau bach yng Nghymru i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn golygu bod yr iaith yn cael ei gweld a’i chlywed yn ein cymunedau.

Mae Menter Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn gweithredu cynllun peilot newydd i annog busnesau i weld gwerth dwyieithrwydd ac ymgorffori’r Gymraeg yn eu busnesau. Mae’r cynllun hefyd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith fel rhywbeth sy’n medru cael ei ddefnyddio’n naturiol gan gwsmeriaid a chynyddu’r ewyllys da yn y gymuned.

Mae’r cynllun peilot, sydd yn rhad ac am ddim i fusnesau sy’n cymryd rhan, yn paratoi proffil syml i adnabod gofynion y busnes a chynnig cymorth a chyngor ymarferol ar sut i gynyddu darpariaeth.

Os oes diddordeb gyda chi i wybod mwy am y prosiect ac i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch gyda Ffion Rhisiart ar 029 2068 9888 / ffion@menterbromorgannwg.cymru

 

Comments

comments